Inspirujeme se navzájem.

Inspirujte se s námi.

Český klub absolventů IVLP

#IVLP #CzechIVLP #SecurityTalks

Kdo jsme?

Své zkušenosti a poznatky jsme měli možnost porovnat s Američany přímo v USA díky profesní stáží International Visitor Leadership Program poskytované americkou vládou díky nominaci od US Embassy Prague.

Inspirovali jsme se my od Američanů a Američané se inspirovali od nás. Inspirovali jsme se i od ostatních národů Evropy a světa, které jsme měli možnost na stáži potkat.

Naším cílem je toto vše předávat dál. Absolventům programu IVLP i veřejnosti.

Prostě se inspirovat navzájem.

Co děláme?

Vytváříme síť absolventů, která díky své různorodosti nabízí jedinečné kontakty a jedinečné sdílení zkušeností. Jsou mezi námi politici, podnikatelé, učitelé, vědci, novináři, zástupci veřejné správy, bezpečnostních složek, PR specialisté a další.

Chceme podporovat aktivity našich absolventů a svými vlastními aktivitami nastolovat diskusi o aktuálních tématech.

Chceme napomáhat rozvoji česko-amerických vztahů.